මහින්ද රාජපක්ෂ  මහතාගේ පත්වීම ව්‍යවස්ථා වීරෝධී පත්වීමක් බවත් දේශපාලන  කුමන්ත්‍රණයක් බවත් විපක්ෂ නායක ආර්. සම්බන්ධන් මහතා පසුගිය ඔක්තෝම්බර්  31 වන දින මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමඟ කළ සාකච්ඡාවෙන් පසුව මාධ්‍යට පැවසීය.

මහින්ද  රාජපක්ෂ මහතා තමන්ට සාකච්ඡාවකට  අග්‍රාමාත්‍ය කාර්‍යාලය වෙත ආරාධනා කලද එම පත්වීම ව්‍යවස්ථා  විරෝධි බැවින් තමන් ඔහුව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස නොපිලිගන්නා බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාව ඔහුගේ විජේරාම නිවසේ හමුවීමට ගිය බවත් එහිදි රාජපක්ෂ මහතා තම පක්ෂයට ඔවුන් සමඟ එකතු වීමට කළ ආරාධනාව ප්‍රතික්ෂේප කළ බවත් සම්බන්ධන් මහතා එ හිදී පැවසීය.

තවද  ආර් . සම්බන්ධන් මහතා පවසා සිටියේ 2000 වර්ෂයේ සිට මහින්ද  රාජපක්ෂ මහතා සමඟ තම පක්ෂය දිගටම සාකච්ඡා කල බවත් ඒ සියළු සාකච්ඡා ආසාර්ථක වු බවත් , තම පක්ෂය කෙරෙහි කිසිදු විශ්වාසයක් ඔවුන් නොතැබු බවත්‍ ය.

තවද ඒ මහතා පවසා සිටියේ උද්ගතවී  ඇති ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි දේශපාලන කුමන්ත්‍රණය පරාජය කිරිමට රාජපක්ෂ මහතාගෙන්ද තමන් සහයෝගය ඉල්ලු බවය.