කුමාර වෙල්ගම මන්ත‍්‍රීවරයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස පත්කිරීමට එරෙහිව සිදුකරන අදහස් දැක්වීම්වලට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂද වක‍්‍රාකාරව සහාය දක්වන බවත්, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 2020 ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස පත්කිරීමට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ ඇති අකැමැත්ත එයට හේතුව වී තිබෙන බවත් අනිද්දා සමග අදහස් දැක්වූ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ප‍්‍රබල මන්ත‍්‍රීවරයෙක් පැවසීය.

ඔක්තෝබර් 23 වැනිදා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායකයන් අතර පැවති සතිපතා රැුස්වීමේදී කුමාර වෙල්ගම මන්ත‍්‍රීවරයාගේ ප‍්‍රකාශ පිළිබඳව සාකච්ඡාකර ඇත. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ එම අවස්ථාවේ ප‍්‍රකාශ කර ඇත්තේ ඒ පිළිබඳව නිහඬව සිටින ලෙසත්, එම ප‍්‍රකාශවලට පිළිතුරු දිය යුතු නැති බවත්ය. මහින්දානන්ද අලූ‍ත්ගමගේ මන්ත‍්‍රීවරයාට සහ කුමාර වෙල්ගම මන්ත‍්‍රීවරයාට
මහින්ද

අතට අත දී සුහද වෙන ලෙසද එහිදී මහින්ද රාජපක්ෂ පවසා ඇත. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස පත්කිරීම වෙනුවෙන් පෙනීසිටින ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මන්ත‍්‍රීවරුන් අතර මේ වනවිට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ස්ථාවරය පිළිබඳව විරෝධයක් හටගෙන ඇතැයි අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වූ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ප‍්‍රබලයා කීය. අප සමඟ ඒ බව පැවසූ මන්ත‍්‍රීවරයාද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා බවට පත්කළ යුතුයැයි විශ්වාස කරන මන්ත‍්‍රීවරයෙකු වන අතර ඔහු ප‍්‍රකාශ කළේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මීළඟ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා ලෙස නම් නොකිරීම නිසා වෙල්ගම මන්ත‍්‍රීවරයා මෙබඳු අදහස් දක්වන බවයි.