තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයන්ගේ අප්‍රේල් මස වැටුපෙන් දිනක වැටුප එම සේවකයන්ගේ  කැමැත්ත නොමැතිව කපා ඇති බවත් එම මුදල් නැවත සේවකයන්ට ලබා දෙන ලෙසත් ඉල්ලමින් තැපැල් අමාත්‍යංශයේ ලෙකම්වරයා වෙත ලිපියක් යැවු බව ලංකා තැපැල් සේවා සංගමයේ ඩී.එම්.විජේරත්න අනිද්දාට පැවසීය.

අප්‍රේල් 10 වෙනිදා ලබා දුන් අදාල වැටුප් වලින් දිනෙක වැටුප් කපා ගෙන ඇති බවත් චක්‍රලේඛයක් හෝ ගැසට් පත්‍රයක් අනුව  අදාල වැටුප් කපා ගැනීම් සිදු කර නොමැති  බවත් තැපැල්පතිවරයාගේ වුවමනාව මත මෙසේ දිනෙක වැටුප් කපා ගෙන ඇති බවත් ඔහු පැවසීය.

ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ තැපැල් සේවකයන් 15,000 ක් පමණ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරන බවත් කොවිඩ් 19 අරමුදලට යැයි තැපැල් සේවකයන්ගේ දිනෙක වැටුප කපා ගෙන ඇති නමුත් තැපැල් සේවකයන් කොරෝනා අර්බුදය හමුවේ ආර්ථික අපහසුතාවයන්ට පත්වී ඇති බවත්ය.