අප රටේ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී දේශපාලන ජීවිතයට ඔක්තෝබර් 26දායින් පසුව දියත් වූ අනතුර තාවකාලිකව පරාජය වී ඇතත්, එය අවසන් වී නැත. එම දේශපාලන කුමන්ත‍්‍රණයට සම්බන්ධ වූ අධිකාරවාදී බලවේග යලි කඳවුරු බැඳගෙන, වඩාත් ශක්තිමත්ව සහ අධිෂ්ඨානගතව ඉදිරි කාලය තුළදී මතුවීමේ අනතුරු කිසිසේත්ම අඩුවෙන් තක්සේරු කළ නොහැකිය.

මේ අතර ඔක්තෝබර් 26 දා ආරම්භ වූ දේශපාලන කුමන්ත‍්‍රණය පරාජය කිරීමට එකතුවූ දේශපාලන සහ සමාජ බලවේග දැන් සිටින්නේ අකර්මණ්‍යශිලීවය. එම බලවේග අතර සමගියක් එකතුවීමක් හෝ එම ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී අරගලය ඉදිරියට ගෙන යාමේ දේශපාලන සන්ධානයක් හෝ නායකත්වයක් හෝ ගොඩ නැඟී නැත.

මෙම පසුබිම තුළ ලංකාවේ වර්තමාන දේශපාලන තත්ත්වයෙහි පැහැදිලි හිදසක්ද, අසමතුළිතභාවයක්ද ගොඩ නැඟී එය දිගටම පැවැතීමේ ප‍්‍රවණතාවයක්ද මතු වී තිබේ. මේ හිදැස තුළ, දක්ෂිණයික, නිර්ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී සහ අධිකාරවාදී සන්ධානයක් ගොඩ නැඟී තීරණාත්මක දේශපාලන මැදිහත්වීමක් සිදු කිරීමේ විශාල අනතුරක්ද ගොඩ නැගෙමින් පවති.

මෙම තත්ත්වය ඉදිරියේ 2015 දේශපාලන වෙනස්වීමට සහභාගීවූත්, ඔක්තෝබර් 26 දායින් පසු දියත්වූ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය රැුකගැනීමේ අරගලයට සහභාගී වුත් බලවේග යළි එකතු කිරීමත්, යළි බලමුළුගැන්වීමත්, ඒ මත ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය රැුක ගැනීමේත්, ඉදිරියට ගෙන යාමේ අරගලය යළි කැඳවීමේත් හදිසි අවශ්‍යතාව, අප රටේ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී බලවේග අතර දැන් මතු වී තිබේ.

මෙය අප රටේ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පරිවර්තනය පිළිබඳ කි‍්‍රයාවලියේ හදිසි න්‍යාය පත‍්‍රයක් පමණක් නොවේ. එවැනි නව බළමුළු ගැන්වීමක් සඳහා දේශපාල සහ සමාජ අවකාශයද දැන් ගොඩ නැගී තිබේ. එම අවකාශය නිර්මාණාත්මක ලෙස භාවිත කිරීමේ සියලූ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී බලවේග සහ කි‍්‍රයාකාරකමෙන් ඉදිරියේ තිබෙන සාමුහික වගකීමකි.

ඔක්තෝබර් 26දායින් පසු දියත් වූ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී අරගලයට සම්බන්ධවූ පුරවැසි, සිවිල් සමාජ සහ කි‍්‍රයාකාරී පිරිස්ද දැන් සිටින්නේ, මෙවැනි නව ප‍්‍රයත්නයක් සහ බළමුළුගැන්වීමේ සංවිධානාත්මක පියවරක් අපේක්‍ෂාවෙනි.

ඔක්තෝබර් 26 අරමුණු ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය රැුකගැනීමේ අරගලය තුළින් මතුවූ ටී.එන්.ඒ. සහ ජවිපෙ මෙන්ම සිවිල් සමාජ පුරවැසි සහ කි‍්‍රයාකාරී බලවේග මෙවැනි නව ප‍්‍රයත්නයක න්‍යෂ්ටික ලෙස මතුවීමේ අවශ්‍යතාව මෙන්ම හැකියාවද දැන් විවෘත වී තිබේ.

අප ඉදිරියේ ඇති ක්ෂණික වන්නේ මෙම කරුණ සාධනීය ලෙස විභාග කරමින්, ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය රැුක ගැනීමේ අරගලය නව මුහුණුවරකින් සහ නව ජයවයකින් අලූත් කර ඉදිරියට ගෙන යෑමයි.

එම කර්තව්‍යයේ කතෘමක කාර්ය කිරීමට වඩාත් හැකියාව තිබෙනු ඇත්තේ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී අරගලය තුළින් මතු වූ දේශපාලන පක්‍ෂ සිවිල් සහ පුරවැසි කණ්ඩාම්, කාන්තා සහ තරුණ කණ්ඩායම් තනි තනි පුරවැසියන්, බුද්ධිමතුන් යන බලවේගවල සහභාගිත්වයෙන් ගොඩ නැගෙන ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී සහ අන්තර්වාර්ගික සන්ධානයකටය.