ශ්‍රී ලංකාවේ පාසැල් අතරින් බහුතරයකට විදුහල්පතිවරුන් නොමැති බවත්, 2010 සිට මේ දක්වාම සම්මුඛ සාකච්ඡා කැඳවා ඇතත් එම පත්කිරීම් සිදුකර නැති බවත් වාර්තා වෙයි.


ඒ පිළිබඳව කළ විමසීමකදී ලංකා ගුරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසෆ් ස්ටාලින් මහතා ප්‍රකාශ කළේ පසුගිය ආණ්ඩු දෙකෙහිම කාලසීමාවේදී එම ගැටළුව පැවති බවත්, එම ආණ්ඩු වලින් විදුහල්පතිවරුන්ව පත් කිරීම සඳහා ගැසට් නිවේදන නිකුත් කොට කිහිප වතාවක්ම අයදුම්පත් කැඳවූ නමුත් විදුහල්පතිවරුන්ව බඳවා නොගත් බවත්ය. 2010 සිට 2018 දක්වා පස් වතාවක් අයදුම්පත් කැඳවුවද, විදුහල්පතිවරුන්ව බඳවා නොගත් බව ඔහු පෙන්වීය. ඒ වෙනුවට දේශපාලන පත්වීම් ලෙස වැඩබලන විදුහල්පතිවරුන්ව පත්කිරීමට බලයට පත්වන ආණ්ඩු හුරුවී සිටි බව ඔහු කීය. සැබෑ වුවමනාවක් තිබේනම් යම් ආණ්ඩුවකට මාස දෙකක කාලසීමාවක් තුළ එම අර්බූදය විසඳීමට කටයුතු කළ හැකි බව ඔහු පැවසීය.


මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩලස් අලහපෙරුම ප්‍රකාශ කළේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පාසැල් 383ක් අතරින් 274කට විදුහල්පතිවරුන් නොමැති බවය. ඊට අමතරව ජනප්‍රිය පාසැල් ලෙස සලකන පාසල් 60ක් අතරින් 40කටම විදුහල්පතිවරුන් නොමැති බව ඔහු කීය. පළාත් සභා යටතේ පවතින පාසැල් 10,000ක් අතරින් 3100කට විදුහල්පතිවරුන් නොමැති බව ඔහු කීය. මෙය විදුහල්පතිවරුන්ට අදාල තත්වය බවත්, මෙවැනිම තවත් පරිපාලන ගැටළු අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙහි තිබෙන බවත් ඔහු පැවසීය. ඒවා විසඳීමට බලාපොරොත්තු වන බව කීය. දැවැන්ත අර්බූදයක් වන එය විසඳා විදුහල්පතිවරුන්ව පත් කිරිමට තමා බලාපොරොත්තු වන බව වැඩිදුරටත් පැවසීය.