පසුගිය ජනවාරිි 06 වන දින දිවයින පුවත්පත වාර්තා කර ඇති ශ‍්‍රී ලංකාවට යුද නැව් 450ක් ඇවිත් යන ප්‍රවෘත්තිය අසත්‍ය ප්‍රවෘත්තියක් බවත් පසුගිය වසර 10 තුළ ලංකාවට ඇතුල් වූ සියලු නෞකා විදේශ අමාත්‍යංශයේ අනුමැතිය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය මත මෙරටට පැමිණි බවත් අදාල සියලු නෞකාවල තොරතුරු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සතුව ඇති බවත් නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලු‍තිනන් කමාන්ඩර් ඉසුරු සූරියබණ්ඩාර අනිද්දාට පැවසීය.
අදාල නෞකා ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වී ඇත්ගේ රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කර ගැනීමටත්, මෙරට සමග ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් සිදු කිරීමටත්, නෞකාවල සිටිනා සේවකයන් මාරු කර ගැනීමට බවත් කිසිදු යුද කටයුත්තකට නොවන බවත් ඒ මහතා පැවසීය.
ඔහු පවසා සිටියේ මෙලෙසම ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට අයත් නෞකාවන්ද රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා ශත්තිමත් කර ගැනීමටත්, එම රටවල් සමඟ ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් සිදු කිරීමටත්, නෞකාවල සිටිනා සේවකයන් මාරු කර ගැනීමටත් වෙනත් රටවලට යවන බවය.■