පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය එල්ලවීමෙන් පසු ජාතික තවුහිද් ජමාත් සංවිධානය හා ජමෙයිතුල් මිල්ලතු ඊබ්‍රාහිම් යන සංවිධාන තහනම් කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කළද මෙතෙක් ඊට අදාළ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කර නැත.


ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය අප්‍රේල් 27 දින මාධ්‍ය නිවේදනය නිකුත් කළ අතර හදිසි නීතිය යටතේ ජනාධිපතිවරයා සතු බලතල ප්‍රකාරව එම තහනම කරන බව එහි දැක්විණි.
එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වුණේ එම සංවිධාන දෙකට අයත් සියලු දේපළද රාජ්‍ය සන්තක කරන බවයි.


එම තහනම නිල වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා ඊට අදාළ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් අනිවාර්යයෙන්ම නිකුත් විය යුතු බව පරිපාලනයට අදාළ ප්‍රවීණයන්ගේ මතයය. ■