ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ මිණිබිරියක සහ මැති ඇමතිවරුන් බහුතරයකගේ දරුවන් පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසුව පාසල් යවා නැති බව වාර්තා වේ.

ජනාධිපතිවරයාගේ දියණි ධරණි සිරිසේනගේ දියණිය විශාකා විද්‍යාලයේ 11 වන ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන අතර චතුරිකා සිරිසේනගේ දියණියක එහි 4 වන ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබයි. අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වූ විශාඛා විද්‍යාලයේ ගුරුවරියක පැවසුවේ, ජනාධිපතිවරයාගේ මිණිබිරියන් පාසල් නොපැමිණි නිසා ආරක්ෂාව ගැන බියට පත්ව මැයි 06 වැනිදා පාසල් පැමිණි ගුරුවරුන් හා සිසුවියන් රැසක්ද පසු දිනවල පාසල් නොපැමිණි බවය.

පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව මැයි 06 වන දින පාසල් ආරම්භ කළ අතර 6 වසර සිට 13 වසර දක්වා පාසල් සිසුන්ට පමණක් එදින සිට පාසල් වාරය ආරම්භ විය. 1 වන ශ්‍රේණියේ සිට 5 වන ශ්‍රේණිය දක්වා පාසල් වාරය මැයි 13 වන දින ආරම්භ වීමට නියමිතය. ■