කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ට පවරන ලද බලතලවලින් යම් ප‍්‍රමාණයක් පත්කර ඇති රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට පවරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නියෝග කර ඇතත් මේ වන තෙක් එම නියෝගය ක‍්‍රියාත්මක කර නැත.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පසුගිය සතියේදී එම නියෝගය කළ අතර ඒ බව දෙසැම්බර් 23 වන දින ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර කැබිනට් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට දැනුම්දී තිබුණි.

අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් නොවන අමාත්‍යවරුන් සඳහා විෂයන් හා කාර්යයන් පැවරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයට 2019 දෙසැම්බර් 10 වන  දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැුස්වීමේදී සියලූම අමාත්‍යවරුන්ගේ එකඟතාව හා අනුමැතිය ලැබී ඇත.

ජනාධිපතිවරයාගේ මෙම නියෝගයට පෙර අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම පමණක් ඔහු යටතේ ඇති තරුණ කටයුතුවලට අදාළ බලතල රජයේ අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායකට පවරා තිබුණි. ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඇති ප‍්‍රතිපාදන අනුව ජනාධිපතිවරයා යම් කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකුට පවරන බලතල යම් රාජ්‍ය හෝ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙකුට පැවරීමේ බලය කැබිනට් අමාත්‍යවරයාට හිමිවේ. එසේම ජනාධිපතිවරයාට ඍජුවම එම බලතල රාජ්‍ය හෝ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන්ට පැවරීමේ බලයද ඇත

ලසන්ත රුහුණගේ / රේඛා නිලූක්ෂි හේරත්