මහමැතිවරණයේදී බාධාවක් ඇතිවිය හැකි නිසා යුද හමුදා සෙබළුන් සිටින මුරකපොලු තාවකාලිකව ඉවත් කරන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් වාචික ඉල්ලීමක් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

එම ඉල්ලීම ලිඛිතව දැනුම්දීමටද නියමිතය.

අනිද්දා කළ විමසීමකදී මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරියෙකු ප්‍රකාශ කළේ ඡන්දපොළ රාජකාරී සඳහා හමුදා නිලධාරීන් යොදවා නොගන්නා බවත්, මැතිවරණ භූමිවලින් පිට හමුදාව රැඳවීම පවා මැතිවරණයට බාධාවක් යැයි කොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇති බවත්ය.

ඒ අනුව අගෝස්තු 3,4,5 තෙදින තුළ හමුදා නිලධාරීන් මැතිවරණ රාජකාරීවලට යොදා නොගෙන, එවැනි මුරකපොලුවල රාජකාරී සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් යොදවන ලෙස දැනුම් දී ඇත.■