කොවිඞ්-19 වසංගතය හේතුවෙන් මැතිවරණය කල් දැමිය යුතු බවට කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයක් යෝජනා කර නොමැති බවත්, එක් ස්වාධීන කණ්ඩායමක් පමණක් මැතිවරණ දිනය කල් දමන ලෙස යෝජනා කර ඇති බවත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය කියයි.

ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ මැතිවරණය කල් දැමීම පිළිබඳ ඉල්ලීමක් කර ඇතිදැයි අනිද්දා කළ විමසීමකදී ඔහු ඒ බව කීය.

ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ මැතිවරණය කල් දැමීම හෝ නොදැමීම පිළිබඳ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව කිසිසේත්ම සලකා නොබලන බවය. ජුලි 15 වැනිදාත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ රැස්වීමක් පැවැත්වුවත් එම කාරණාව සැලකිල්ලට නොගත් බව ඔහු කීය.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මැතිවරණය සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින බවත්, වසංගත තත්වය වර්ධනය වුවහොත් ගත හැකි පියවර පිළිබඳව සලකා බලා ඇති බවත් ඔහු කීය. ඒ අනුව ස්වයං නිරෝධායනයට ලක් කර සිටින පුද්ගලයන් සඳහා වෙනම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයක් හෝ ජංගම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම ගැන සාකච්ඡා කළ බව ඔහු පැවසීය.

එහෙත්, සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ආණ්ඩුව කටයුතු නොකළහොත් මැතිවරණය පැවැත්වීම ඉතා අසීරු වනු ඇතැයි ඔහු කීය.■