බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ වෝහාරික විගණන වාර්තා නිකුත් කිරීම පිළිබඳව කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා නැවත වතාවක් නීතිපතිවරයාගේ මතය විමසා ඇතැයි පාර්ලිමේන්තුවේ ආරංචිමාර්ග පවසයි.

 පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන් වෙත වාර්තා නිකුත් කිරීම සඳහා නීතිපතිවරයාගේ අවසරය ලබාගැනීමේ අවශ්‍යතාවක් නැතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී බිමල් රත්නායක ප‍්‍රකාශ කර ඇති අතර කතානායකවරයා එම ප‍්‍රකාශය පිළිබඳව නැවතත් නීතිපතිවරයාගේ මතය විමසා තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුව වෙත ලැබී ඇති වෝහාරික විගණන වාර්තා මේ වනවිට තිබෙන්නේ පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභා  කාර්යාලයෙහි බව එම ආරංචිමාර්ග වැඩිදුරටත් ප‍්‍රකාශ කළේය. කෙසේ වෙතත් පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා තවමත් පත් කර නොමැති පසුබිමක කතානායකවරයාට එම වාර්තා සභාගත කිරීම හෝ නොකිරීම පිළිබඳ තීන්දුවක් ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙන බව පැවසේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභාවලට සාමාජිකයන් පත් කිරීම පිළිබඳව තීන්දුවක් ගැනීම සිදුවන්නේ මීළඟ පක්ෂ නායක රැුස්වීම පවත්වන ජනවාරි 20 වැනිදාය.