ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාවන්ට විසඳුමක් ලැබී නොමැති බැවින් පෙබරවාරි 27 වන දින සිට ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන් පාසල් තුළ අකුරට වැඩකිරීමේ ක‍්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කර ඇත.

ඒ අනුව පෙරවරු 7.30 ත් පස්වරු 1.30 දක්වා කාලය තුළ ඉගැන්වීමේ කටයුතු හැර වෙනත් කිසිදු කටයුත්තකට දායක නොවීමටත්, පාසල්වලින් පරිබාහිර රජයේ ආයතන වල පවත්වන උත්සවවලට සහභාගි නොවී සිටීමටත් තීරණය කර ඇත. ඊට අමතරව පාසල් කටයුතුවලින් පරිබාහිරව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් සකස් කරගෙන යමින් පවතින පාසල් සිසුන්ගේ තොරතුරු ඇතුළත් දත්ත ගබඩාව සකස් කිරීමේ කටයුතුවලින් ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇත.

මේ පිළිබඳව සිදුකළ විමසීමකදී ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් පැවසුවේ ඊට අමතරව මාර්තු 16 වන දින සිට  දින පහක අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක් සිදු කිරීමට ගුරු-විදුහල්පතිවරුන් තීරණය කර ඇති බවය.

සිදුකළ විමසීමකදී ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ පැවසුවේ අකුරට වැඩ කිරීමේ ක‍්‍රියාමාර්ගයට ගුරුවරුන් හා විදුහල්පතිවරුන් එකඟතාවකට පැමිණ තිබුණද සිසුන්ගේ දත්ත ගබඩාව සකස් කිරීමේ වැඩ කටයුතු නවතා දැමීමෙන් සිසුන්ට අසාධාරණයක් වන බැවින් ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් සලකා බලන බවය.

ගුරු, විදුහල්පති සංගම් 30ක වෘත්තීය සමිති නායකයන් 2019 දෙසැම්බර් මස සිදුකළ සාකච්ජාවකදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම පොරොන්දු වී තිබුණේ මාසයක් ඇතුළත වැටුප් විෂමතාවන්ට විසඳුමක් ලබා දෙන බවය.