දහනම වැනි සංශෝධනයෙන් පාර්ලිමේන්තුව හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව වෙත පවරා ඇති බලතල ජනාධිපතිවරයාට ලැබෙන අන්දමේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් හැකි ඉක්මනින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන බව ආණ්ඩුවේ නායකයෙක් නිර්නාමිකව පෙනී සිටීමට කැමැත්තෙන් අනිද්දාට පැවසීය.

මහමැතිවරණයේදී නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්මත කරගන්නා බව ආණ්ඩු පක්ෂය පොරොන්දු වූ නමුත්, නුදුරේදී නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ඉදිරිපත් නොකරන බවත්, ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් පමණක් ඉදිරිපත් කරන්නේ ඒ වෙනුවට බවත් එම නායකයා කීය.

ජනාධිපතිවරයාට අමාත්‍ය ධුර දැරීමේ හැකියාව ලබාදීම ඇතුළු තවත් කරුණු එම සංශෝධනයට ඇතුළත් කරන බවත්, තවමත් ඒ පිළිබඳ ආණ්ඩුවේ නායකයන් සාකච්ඡා කර එකඟතා ඇති කරගෙන නොමැති බවත් ඔහු කීය.

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරනවාදැයි අප කළ විමසීමකදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක බැසිල් රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කළේ දැන් ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම ආණ්ඩුවේ වගකීම බවය. ජනතාව තුනෙන් දෙකට ආසන්න බලයක් ලබාදී ඇති බවත්, ජනතාවගෙන් එවැනි බලයක් ඉල්ලුවේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් සඳහා බවත් ජනතාව ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ගැන උනන්දු බව මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයෙන් පැහැදිලි වන බවත්ය.■