අපේ ජන බල පක්ෂයේ ගැටලුව අධිකරණයෙන් විසඳාගන්නා තුරු නිහඬව සිටීමට තීරණය කළ බව මැතිවරණ කොමිසම අතුරලියේ රතන හිමිට දන්වා ඇත.

එම දැනුම්දීම කර ඇත්තේ අතුරලියේ රතන හිමිගේ නීතිඥයා මැතිවරණ කොමිසමෙන් කරන ලද ප්‍රශ්න කිරීමකට පිළිතුරු වශයෙනි. මේ වන විට එම පක්ෂයේ මන්ත්‍රීධුරය සඳහා අපේ ජන බල පක්ෂයේ සභාපති සමන් පෙරේරා සහ එම පක්ෂයේ ලේකම් වේදිනිගම විමලතිස්ස යන දෙදෙනාගේම නම් දෙපාර්ශ්වයක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

එම පක්ෂයේ සම්මේලනයක් පවත්වා, එහි ලේකම් ලෙස කටයුතු කළ වේදිනිගම විමලතිස්ස හිමි තනතුරෙන් ඉවත් කළ බව සැප්තැම්බර් 21 වැනිදා වාර්තා කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත් වේදිනිගම විමලතිස්ස හිමි ලේකම්ධුරයෙන් තමා ඉවත් වී නොමැති බව දැනුම් දී තිබේ. එම කාරණය පිළිබඳ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයන් තිදෙනා මත තුනක සිටි බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ආරංචි මාර්ග පැවසීය. වේදිනිගම විමලතිස්ස හිමි නීත්‍යනුකූල ලෙස පිළිගැනීම, සමන් පෙරේරා නීත්‍යනුකූල ලෙස පිළිගැනීම සහ පක්ෂ අභ්‍යන්තරයේ ප්‍රශ්නය විසඳාගන්නා ලෙස දැනුම්දීම එම මත තුන බව වැඩිදුරටත් වාර්තා විය.■