රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ කථිකාචාර්යවරයෙකු ලෙස කොන්ත‍්‍රාත් පදනමින් සේවය කරමින් සිටි ආචාර්ය වසන්ත වැලිඅංග මහතා වෙනුවෙන් මේ වනවිට අන්තර්ජාල පෙත්සමක් අත්සන් කෙරෙමින් පවතී. විශ්වවිද්‍යාල ක්ෂේත‍්‍රයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින කණ්ඩායමක් එම ක‍්‍රියාවට මැදිහත්ව සිටිති. මෙම පෙත්සම අත්සන් කිරීමට හේතුව වන්නේ වැලිඅංග මහතාගේ සේවය අවසන්…