ට‍්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ‍්‍රී ලංකා ආයතනය 2018 වසරේ මහරගම පිළිකා රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය වසන්ත දිසානායකට පිරිනමන ලද ‘සුපිළිිපන් ප‍්‍රණාම’ සම්මානය එම වෛද්‍යවරයා විසින් කරන ලද වෛරී ප‍්‍රකාශ හේතුවෙන් අවලංගු කර ඇති බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම සංවිධානය පවසා ඇත. ට‍්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ‍්‍රී ලංකා ආයතනය 2020 මාර්තු…