ජනාධිපතිවරණයේදී සිය සහාය ලබාදීම පිළිබඳ තීරනයක් ගනු ලබන්නේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයන්ගේ ප‍්‍රතිපත්ති ප‍්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව බව ටීඑන්ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා අනිද්දා සමඟ පැවසීය. මීට පෙර තම පක්ෂය ඇතුළු පක්ෂ පහක් එකතු වී ජනාධිපති අපේක්ෂකයන්ට යැවු ඉල්ලීම් 13ක යෝජනාවලියට කැමති වන අපේක්ෂකයාට සිය සහාය…