ටෙලිනාට්‍ය හා වේදිකා නාට්‍ය ගැන සංවාදයක්   ඔබ මෙවර රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙලේ හොඳම සහාය නළුවා බවට පත් වුණා.. ධර්මප්‍රිය ඩයස් අධ්‍යක්ෂණය කළ ‘මම නෙමෙයි වෙන කෙනෙක්’ නාට්‍ය වෙනුවෙන් ඒ සම්මානය ලැබුණා. ටෙලිනාට්‍යවලින් තමයි දැන් හම්බ කරගෙන කාලා ඉන්නේ. ඒ අතරේ වේදිකා නාට්‍යය කරනවා. වේදිකාවට තමයි…