රංගන ශිල්පිනී  සමනලී ෆොන්සේකා තරුණ කාලය ගැන සිහිපත් කළොත්.. යාළුවෝ ගොඩක් ආශ‍්‍රය කළා. අපි හිටියේ කල්ලියක් විදියට. අපට හැසිරෙන්න සහ එකිනෙකා අඳුනගන්න අවකාශයක් තිබුණා. අවට පරිසරය විතරක් නෙවෙයි අපි අපි ඇතුළේම අනෙක් කෙනාව පිළිගන්නට ඉඩක් තිබුණා. විවේචනය කරන්න සහ එකිනෙකා අතර සංවාදය ගොඩනඟාගන්න අවකාශයක් තිබුණා….