පසුගිය දා ආණ්ඩුව හොඳ වැඩක් කළේ ය. ඒ සයින්දමර්දු ප‍්‍රදේශය නගර සභාවක් බවට පත්කර එයට අදාළ ගැසට් පත‍්‍රය නිකුත් කිරීමය. ආණ්ඩුවේ එම තීරණයත් සමග එම ප‍්‍රදේශයේ ජනතාව රතිඤ්ඤා පත්තුකර සිය සතුට පළ කළෝය. නගර සභාව ප‍්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමග ආණ්ඩුවේම සමහර කොටස් මෙම තීරණයට විරුද්ධව…