වර්තමාන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් අතර සිටි විශිෂ්ට ගණයේ විනිසුරුවරයෙකු මෙන්ම විශිෂ්ට නීතිඥවරයකු ද වූ ප‍්‍රසන්න ජයවර්ධන මහතා මේ සතියේ ජීවිතයෙන් සමුගත්තේය. ඒ වන විට ඔහුට වයස අවුරුදු 63කි. ප‍්‍රසන්න ජයවර්ධන මහතා වූකලි අධිකරණ ක්‍ෂෙත‍්‍රයට මෙන්ම නීති වෘත්තියටද කාලයකින් පහළ වන දුර්ලභ ගණයේ මිනිසෙකි. එක පැත්තකින් ඔහු…