ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පළමු පත්කිරීම වූයේ ජනාධිපති ලේකම් ලෙස ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර පත් කිරීමය. ඔහු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ ආණ්ඩුවේ මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළේය. එම පත්කිරීම මේ වනවිට සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල විමල් වීරවංශ මන්ත‍්‍රීවරයා හාස්‍යයට ලක් කරන පෝස්ටු බවට පත්වී ඇත. ඒ විමල් වීරවංශ…