නිසාම් කාරියප්පර් මුස්ලිම් කොංග‍්‍රසයේ ලේකම් මුස්ලිම් කොංග‍්‍රසය මඩකළපුව, මන්නාරම ආදි දිස්ත‍්‍රික්කවලට තනිවම තරග කරනවාද? බොහෝ විට අපි ජාතික මට්ටමෙන් සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතාගේ නායකත්වයෙන් සැදුණු සන්ධානයෙන් තරඟ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙත් ඔබ කීවා වගේ ඔවුන්ගේ එකගතාව මත යම් යම් ප‍්‍රදේශවල තනිවම තරඟ කරන්නත් සිද්ධවෙනවා. ඒ ඒ…