කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ඉහළ කුලියක් ගෙවමින් පවත්වාගෙන ගිය රාජගිරියේ පිහිටි ගොඩනැගිල්ලට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් අංශ කිහිපයක් ගෙනයාමට තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ. මේ පිළිබඳව විමසීමේදී පොලිස් මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරි ජාලිය සේනාරත්න පැවසුවේ එම ගොඩනැගිල්ලෙන් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ඉවත් කර ගත්තද එම ගොඩනැගිල්ල සඳහා වසර දෙකක කාලයකට…