වත්මන් ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ අතර එකඟතාවයක් ඇති කරගනිමින් නව සන්ධානයක් සැලසුම් කිරීමේ වගකීම දෙමළ ප්‍රගතිශිලී පෙරමුණේ නායක මනෝ ගනේෂන් සහ එජාප සභාපති මලික් සමරවික්‍රම වෙත භාර දී ඇතැයි වාර්තා වෙයි.   අගෝස්තු 23 වැනිදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය, දෙමළ ප්‍රගතිශිලි පෙරමුණ, ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම්…