අපේ‍්‍රල් 20 වැනිදා රැස්වී පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිසම ගැනීමට නියමිත තීන්දුව පිළිබඳව දේශපාලන උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්ව පමණක් නොව මුළු රටම දැන් බලා සිටියි. මැතිවරණ කොමිසමේ එම තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට පැතිරී යන ආරංචි වන්නේ මැයි මස අවසන් සතියේදී මහමැතිවරණය පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිසම තීන්දුවක්…