පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී කුමාර වෙල්ගම ගෝඨාභය රාජපක්ෂට එරෙහි වෙන්න ගිහින් ඔබ තනිවුණා නේද? ඒකට කමක් නැහැ. මොනවා වුණත් මම පවුල්වාදයට කැමති නැහැ. ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට මම තැන දෙනවා. ඔය පවුල්වාදය එක්ක මොනතරම් දක්ෂ දේශපාලනඥයෙක්ට වුණත් ස්වාධීනව දේශපාලනයට ඇවිත් කැබිනට් එක දක්වා යන්න පුළුවන්. එතැනින් එහාට යන්න බැහැ. දැන්…