දෙරණ ටීවී නාළිකාවෙන් දෙසැම්බර් මාසයේ මුල සිටි විකාශය වන හේලි නම් ටෙලිනාට්‍යය බොහෝදෙනෙකුගේ අවධානය දිනාගෙන තිබෙනවා. බැලූ බැල්මට දැවැන්ත වියදමක් දරා නිෂ්පාදනය කර ඇති හේලි ටෙලිනාට්‍යය විද්‍යා ප‍්‍රබන්ධ ගණයට අයත් එකක් බව ප‍්‍රචාරණයේදී කියා තිබුණා. මේ වනවිට ටෙලිනාට්‍යයේ කොටස් කිහිපයක් විකාශය වී හමාරයි. බොහෝ දෙනෙකු…