ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා කොවිඞ් ප‍්‍රශ්නය නිසා උද්ගතව ඇති මූල්‍ය අර්බුදයට විසඳුම් ලෙස රජය අර්ථසාධක අරමුදලෙන් මුදල් ගත්තද, විදේශ ණය මුදලක් ලබාගත්තද ඒ සඳහා ව්‍යවස්ථාවෙන් ජනාධිපතිවරයාට බලයක් නොමැති බවත්, ඒ සඳහා බලය තිබෙන පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමට සිදුවෙන බවත් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා පවසයි.වීඩියෝ…