ජුනි 20 වැනිදා පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණය පැවැත්වීමට තීරණය කිරීමෙන් තම මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවිණැයි, විකල්ප ප‍්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය, එහි අධ්‍යක්‍ෂ පාක්‍යසෝති සරවනමුත්තු හා මාධ්‍යවේදී වික්ටර් අයිවන් ඇතුළු සත්දෙනෙකු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරියේ පෙත්සම් ගොනුකර තිබේ. විකල්ප ප‍්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය, එහි අධ්‍යක්‍ෂ පාක්‍යසෝති සරවනමුත්තු ගොනුකර ඇති පෙත්සමෙන්, මාර්තු 2 වැනිදා ජනාධිපති ගෝඨාභය…