‘දෙරණ’ වාද පිටිය වැඩසටහනකදී එහි නිවේදක චතුර අල්විස් සමඟ මුස්ලිම් ප‍්‍රජාවට අපහාසාත්මක අයුරින් අදහස් පළකර ඇත්තේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී මහින්දානන්ද අලූත්ගමගේ බව මහින්දානන්ද අලූත්ගමගේ මහතා සහ ජවිපෙ දේශපාලන මණ්ඩල සාමාජික වසන්ත සමරසිංහ තහවුරු කළෝය. එම කතාබහ වැඩසටහනේ වෙළඳ දැන්වීම් සඳහා විරාමයකට ගිය අවස්ථාවේදී කළ එකක්…