ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතාට තිස් අවුරුදු සිවිල් යුද ජයග‍්‍රහණයේ සියලූ උරුමක්කාරකම් පවරා දෙමින් ‘ගෝටා’ස් වෝ’ නමින් 2012දී පොතක් ලියූ, ‘සන්ඬේ අයිලන්ඞ්’ පුවත්පතේ තීරුලිපි රචකයකු හැටියටද මෑත කාලයේ කටයුතු කළ සීඒ චන්ද්‍රපේ‍්‍රම මහතා ස්විට්සර්ලන්තයේ ජිනීවා නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නිත්‍ය නියෝජිතයා හැටියට ජනාධිපති රාජපක්‍ෂ විසින් පත්කරනු ලැබීම…