සොබාදහමේ නීතිය පිළිබඳ නිහ`ඩ හ`ඩක් නැගූ ලා ඕත්සේ වසර දෙදහස් හයසීයකට පමණ පෙර ජීවත්වූයේ චීනයෙහි ය. තා ඕ යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ එතුමන්ගේ දහමයි. එය දීර්ඝ දේශනා සමුදායක් ලෙස ලේඛනගත වූයේ නැත. තා ඕ දහම පිළිබඳ අදහස් එළිදක්වමින් භගවාන් ශ‍්‍රී රාජ්නිෂ් හවෙත්  ඕෂෝ විසින් ලොව නොයෙක් තැන්හි…