”අයියප්පන් කෝවිල වදින්න යන්න කලින් දින 55ක් පේවෙන්න ඕනෑ. තපස් ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕනෑ. කළු ඇදුම් ඇඳගෙන ඉන්න ඕනෑ. පාවහන් දැමීමෙන් වැළකී ඉන්න ඕනෑ.” හලාවත ප‍්‍රාදේශීය සභාවේ එජාප මන්ත‍්‍රීවරයෙකු වන කෝකිලනාත් සිං ජෙයනන්ද සිං මහතා මෙලෙස පැහැදිලි කළේ හින්දු ආගමික චාරිත‍්‍රයක් පිළිබඳවය. ඔහු ඉහත කී…