ලංකාවේ තරුණ විද්‍යාඥයෙකු වන මහේෂ් හේරත් ලංකාවේදී පාරග‍්‍රහයන් දෙදෙනෙකු සොයාගත්තා. ඒ ආතර් සී. ක්ලාක් මධ්‍යස්ථානයේ සරාජ් ගුණසේකර මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ. ලාංකිකයෙකු ලංකාවේදී පාරග‍්‍රහයෙක් සොයාගත් පළවැනි අවස්ථාව තමයි මේ. ඇත්තෙන්ම පාරග‍්‍රහයා යන වචනය සිංහල භාෂාවේ පාවිච්චියට ආවේත් මේ සොයාගැනීමෙන් පසුව. පාරග‍්‍රහයන් කියන්නේ අපගේ සෞරග‍්‍රහ මණ්ඩලයට පිටින්…