කොවිඩ්-19 සඳහා ප්‍රතිකාර ලබාදෙන රෝහල්වල සේවය කරන හෙද නිලධාරීන්ට ලබාදුන් ප්‍රවාහන පහසුකම් මැයි 12 වැනිදා සිට නවතා දමා ඔවුන්ට පොදු ප්‍රවාහන පහසුකම් පාවිච්චියට ගන්නා ලෙස කර ඇති දැනුම්දීම නිසා රෝගය පැතිරීමේ අවදානමක් මතුවී ඇතැයි රජයේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති සමන් රත්නප්‍රිය පැවසීය. පසුගිය සතියේ සෞඛ්‍ය…