අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මැදිහත් වීමෙන් පාසල්වල 7 ශ්‍රේණියේ සිසුන්ට බෙදා හැර ඇති ‘හතේ අපේ පොත’ වහාම අවලංගු කළ යුතු බව මහාචාර්ය මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමි දෙසැම්බර් 24 වන දින මාධ්‍ය හමුවකදී ප‍්‍රකාශ කර තිබුණි. එහිදී මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමි පවසා සිටියේ එම පොත එම වයසේ…