සහල් මිල ඉහළ යෑමේ ප‍්‍රශ්නය විසඳීමට යැයි කියමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දෙසැම්බර් 19 වැනිදා සහල් වෙළඳසැල් කිහිපයකට ගොස් තිබුණි. එම අවස්ථාවල ඡුායාරූප සහ වීඩියෝ ප‍්‍රසිද්ධ කර තිබුණි. එහෙත් ඊට පසුදින පවා දකින්නට තිබුණේ සහල් මිලේ වෙනසක් නැති බවය. එළවළු මිලද තිබුණු තත්වයේමය. එහෙත් දැන්…