නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ප්‍රියන්ත ජයකොඩි මහතා මේ වෙද්දී ලංකාවේ පොලීසිය මෙහෙයවන ඉදිරිපෙළ නිලධාරීන් කිහිපදෙනා අතරින් කෙනෙකි. පොලීසියෙන් එහා ගොස් ලංකාවේ මාධ්‍ය සමාජයත්, විශ්වවිද්‍යාල සමාජයත්, කලා සමාජයත් අතර ඔහු ප්‍රකටය. සමාජය විනිවිදින දැනුමක් ඇති අයෙකු ලෙස, කලා රසවතෙකු ලෙස මෙන්ම හොඳ කියවන්නෙකු ලෙස ඔහුව අගය කරන අය…