හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉඳුනිල් තුෂාර අමරසේන – සමඟි ජන බලවේගය ඔබ ජීවත්වන ප්‍රදේශයෙන් කොවිඩ්-19 රෝගීන් වාර්තා වුණාද? කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ  කොවිඞ් ආසාදිත රෝගීන් 25කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වාර්තා වුණා. රෝගී වූ අය නාවික හමුදාවේ කොවිඞ් ආසාදනය වූ අය සමඟ සමීප සම්බන්ධතාවක් තිබුණු අය. අපේ වාසනාවකට කොවිඩ්-19 ආසාදනය…