බැඳුම්කර ගනුදෙනු පිළිබඳව නිකුත් කර ඇති වෝහාරික විගණන වාර්තා ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු රැුස්වීමේදී සභාගත කරනු ඇතැයි කථානායක කරූ ජයසූරියට සමීප ආරංචි මාර්ග පවසයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරයෙකු ප‍්‍රකාශ කළේ, තම පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් පිරිසක් එම වාර්තාව සභාගත කරන ලෙස කතානායකවරයාගෙන් ඉල්ලීම් කර ඇති…