මේ සටහන ලියැවෙන විටත්, ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය, ජාතික හැඳුනුම්පත හා විදේශ ගමන් බලපත‍්‍රයේ නිර්ව්‍යාජභාවය ප‍්‍රශ්න කෙරෙමින් අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියේ විභාග වන රිට් පෙත්සම් දෙක පිළිබඳ විමසීම අවසන් වී නැත. එම පෙත්සම් විභාගය අවසානයේ ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතාගේ එකි ලේඛන නීත්‍යනුකූලයැයි අභියචනාධිකරණය පිළිිගෙන තිබෙන්නටත් පිළිවන. නැතිනම්…