මේ වන තෙක් කිසිම සාක්කියක් හමුවී නැහැ දූරකථන සංවාද 531කත් කිසිම තොරතුරක් නැහැ දූෂණ විරෝධී බලකායේ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ යැ’යි කියන නාමල් කුමාර යුද හමුදා පුහුණුවෙන් පලා ගිය පුද්ගලයකු බවට ජනවාරි 2 වැනිදා කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී කරුණු හෙළිදරව් විය. එපමණක් නොවේ, ඔහු යුද හමුදාවේ සහ ගුවන්…