පසුගිය සතියේ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතාගෙන් කරුණු විමසූ අවස්ථාවක අමාත්‍යවරයා පෙන්වාදුන්නේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ පාසල් අතරින් අතිබහුතරයකට විදුහල්පතිවරුන් නොමැති බවය. ඉන්පසුව ඔහු එම ගණන් හිලව් ඉදිරිපත් කළේය. ඔහු කීවේ තමන් ඉක්මනින්ම ඒ අර්බුදයට විසඳුම් ලබාදෙන බවය. එය මේ වෙද්දී අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඇති පරිපාලන ගැටලූ ගොන්නක්…