විජිත හේරත් ව්‍යවස්ථාදායක සභාව නිවැරදි හා අපක්ෂපාතී තීන්දු නොගත් බවට චෝදනා කළද, විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ සාමාජිකයෙක්ව සිටි කාලයේදී අදාළ තීන්දු තීරණවලට එරෙහිව අදහස් දක්වා නැතැයි අනිද්දා සමග අදහස් දක්වමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී විජිත හේරත් කීය. විජිත හේරත් මන්ත‍්‍රීවරයා සහ විජේදාස රාජපක්ෂ මන්ත‍්‍රීවරයා ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ…