අතීතයේ සිට උතුරු නැගෙනහිර ප‍්‍රදේශවල දෙමළ භාෂාව කතා කළ අය සිටියේයැයි තමන් මාධ්‍යයට කළ ප‍්‍රකාශයෙහි අසත්‍යතාවක් ඇත්නම් ඕනෑම කෙනෙකුට ඒ බව පෙන්වා දෙමින් තමන්ගේ මතය වැරදියැයි ඔප්පු කළ හැකි බව උතුරු පළාත් හිටපු මහ ඇමති සී.වි. විග්නේෂ්වරන් අනිද්දාට පැවසීය. එවිට තමන්ගේ වැරද්ද තේරුම් ගනිමින් එය…