වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේ 30 දෙනෙකුට රෝගය ආසාදනය වූ බව තහවුරු වීමෙන් පසුව, එම කඳවුරේ සිට නිවාඩු ලබා නිවෙස්වලට ගිය සෙබළුන්, නිලධාරීන් ඇතුළු සියලූදෙනාට නැවත පැමිණෙන ලෙස දන්වමින් කෙටි පණිවුඩ යවා ඇතැයි දැනගන්නට ලැබේ. පොළොන්නරුව ප‍්‍රදේශයෙන් හමුවූ ආසාදිතයාද එලෙස නිවාඩු ලබා ගිය වැලිසර නාවික හමුදා…