20 වැනි සංශෝධනයට එරෙහිව අදහස් දක්වමින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණේ නායක වාසුදේව නානායක්කාර ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ වෙත ලිපියක් යවා ඇත. 20 වැනි සංශෝධනයෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ බලතල වැඩි කර තිබෙන බවත්, එසේ නොවී පාර්ලිමේන්තුව සහ ජනාධිපතිවරයා අතර බලය තුලනය විය යුතු බවත් එම ලිපියෙන්…