සර්වෝදය ආයතනයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් වින්යා ආරියරත්න මහතා ඇතුළු කණ්ඩායමක් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට අපේක්ෂකයෙක්ව ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන නිසා සර්වෝදය උපසභාපති ලෙස කටයුතු කළ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා එම තනතුරෙන් ඉවත්වී ඇත. ඔහු පැෆරල් මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙසද කටයුතු කරයි. ඒ පිළිබඳව කළ විමසීමකදී රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි…